Kaare Valentin Thomsen
Lyøvej 10
3550 Slangerup
Danmark

e-mail: kaareXkaarethomsen.dk

Erstat "X" med "@".